Opinia

prof. Antoni Dziatkowiak

Wielce Szanownej Pani Doktor Iwonie Szendzielorz z wyrazami uznania za ogrom wkładu pracy w utworzenie w Krakowie nowoczesnej lecznicy chorób oczu.